• Stomatolog Grażyna Kukawska zaprasza

 • Zarejestruj się

  Rejestracja telefoniczna:

  17 8634559
 • Zdrowy uśmiech dla całej rodziny

Usługi protetyczne

W zakres protetyki wchodzi odtworzenie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich uszkodzeniu. Utrata nawet jednego zęba nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zaniechanie tego może prowadzić do zmiany położenia zębów i zaniku kości. Uzupełnienia protetyczne mogą być:

 • stałe (nie dające się usunąć z ust), zalicza się do nich uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej – bardziej estetyczne),
 • ruchome (dające się wyjąć z ust), zalicza się do nich m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe lub acetalowe,
 • kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych)

Gabinet oferuje szeroki zakres usług protetycznych:

 • Proteza osiadająca - akrylowa
 • Proteza natychmiastowa - akrylowa
 • Proteza nylonowa
 • Proteza szkieletowa - standardowa
 • Proteza szkieletowa - bezklamrowa
 • Mikroproteza
 • Korona porcelanowa na metalu
 • Korona pełnoceramiczna (cyrkon)
 • Wkład koronowo-korzeniowy
 • Licówka porcelanowa